Lütfen bekleyiniz...

Üye-Kullanıcı Sözleşmesi
ÜYE/KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Değerli kullanıcımız www.shallwego.com internet sitesini ve mobil aplikasyonunu kullanmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. İnternet sitesine, mobil aplikasyona erişmek veya kullanmakla, aşağıda belirtilen hüküm ve şartları kabul etmektesiniz.

www.shallwego.com adlı internet sitesi, mobil aplikasyon sahibi ACY TURİZM A.Ş. bu sözleşmede gerekli görülmesi halinde değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler güncel sözleşmenin internet sitesine/mobil uygulamaya eklenmesiyle derhal yürürlük kazanır.

1. TARAFLAR:
İşbu sözleşmenin bir tarafında www.shallwego.com internet sitesi, mobil aplikasyonun sahibi Zafer Mah. Çınar Sok. Adapark Plaza No:1 K.4 D.8B Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim ACY TURİZM A.Ş. sözleşmede www.shallwego.com ve/veya Acenta olarak anılacaktır.

Diğer tarafında www.shallwego.com internet sitesini, mobil aplikasyonu üye olarak ya da üye olmadan kullanan kişi sözleşmede “kullanıcı” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşmenin konusu www.shallwego.com internet sitesi ve/veya mobil aplikasyonu kullanım şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca kullanılan ürün ve hizmetler (konaklama, paket tur, uçak bileti, transfer, araç kiralama vb.) için uygulanacaktır.

3. TELİF HAKLARI VE TİCARİ MARKALAR: 
İnternet sitesinin ve mobil aplikasyonunun tüm hakları ACY TURİZM A.Ş.’ye aittir. İnternet sitesinde, mobil aplikasyonda yayımlanan metin, veri, grafik, görüntü, logolar, veri tabanı, tasarım, yazılım ve sair internet sitesi içeriğine, mobil aplikasyona ilişkin unsurlar, ticari markalar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince mali ve manevi tüm hakları ve kaynak kodlarını münhasıran ACY Turizm  A.Ş.’ye ait olup Kullanıcı bu yazılımları her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde kullanamaz, çoğaltamaz, yayamaz, işleyemez, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletemez ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı bir şekilde kullanamaz ve/veya 3. kişilere ve çalışanlarına kullandıramaz.

Kullanıcı siteyi kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata, ulusal ve uluslararası kanunlar ve sözleşmeler ile Acenta’nın internet sitesi /mobil aplikasyona ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir. Acenta’nın bu sorumluluk nedeni ile uğrayacağı her türlü zararı kullanıcıya fer'ileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

4. SİTELERE VERİLEN BAĞLANTILAR (LİNKLER):
Acenta, internet sitesi, mobil aplikasyon üzerinden direkt ya da dolaylı olarak diğer sitelere bağlantı (link) verebilir. Acenta, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte, tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar Kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Acenta, link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

5. KULLANICI BİLGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 
İnternet sitesi, mobil aplikasyonda kullanıcıların dolduracakları üyelik, talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerde kullanıcının yanlış, eksik, yanıltıcı bilgilerin, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifade, görsel ve bilgilerin kaydedilmesi durumunda; Acenta belirtilen genel koşullar, kullanım ve güvenlik kurallarına kısmen veya tamamen uymayan kişi veya kurumlar hakkında yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. Kullanıcının yukarıda bahsi geçen bölümleri kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma hakları bulunmamaktadır.

Acenta, kullanıcının internet sitesi, mobil aplikasyon üzerinden gerçekleştirdiği rezervasyon talebi ve ödemeyi kontrol ederek teyit ettiğinde taraflar, ürün ve hizmet konusu sözleşmeyi geçerli olarak akdetmiş ve sözleşme yürürlüğe girmiş olacaktır. Acenta, bu şekilde onaylanan rezervasyon ile ilgili olarak kullanıcının adresine bir bilgilendirme e-postası gönderir. Bu e-posta taraflar arasında geçerli bir sözleşme ilişkisinin kurulduğunu ispata yarar. Kullanıcının böyle bir rezervasyonunun bulunmaması halinde derhal Acenta çağrı merkeziyle iletişime geçmesi gerekmektedir.

İşbu sözleşme taraflar arasında elektronik olarak imzalanmaktadır. Acenta’nın kullanıcıya vermeyi taahhüt ettiği ürün ve hizmetle ilgili bilgileri kullanıcıya iletişim araçlarıyla gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır.

Acenta ürün ve hizmetlerini hizmet sağlayıcı firmalarla birlikte iş birliği içerisinde sunmaktadır. Bu sebeple internet sitesi, mobil aplikasyon üzerinde yer alan ürün ve hizmetlere ilişkin fiyatlar, ödeme koşulları ve kampanyalar her zaman değişiklik gösterebilir. Bu nedenle internet sitesi, mobil aplikasyon üzerindeki bu bölümler sürekli güncellenmektedir. Ancak tipografik ya da geç güncellemelerden kaynaklanan eksik ya da hatalardan Acenta sorumlu tutulamaz.

Rezervasyonlarda her ürün ve hizmetin kendine özgü koşulları geçerlidir. Kullanıcı, bu ürün ve hizmetlerden herhangi birine rezervasyon yaptırmak istediğinde; rezervasyon yaptırdığı ürün veya hizmetin ait olduğu hizmeti sağlayan tedarikçinin rezervasyon anındaki koşullarını kabul etmiş sayılır.

6. İNTERNET SİTESİ VE MOBİL APLİKASYON İÇERİĞİ:
İnternet sitesi, mobil aplikasyonda mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli şekilde kontrol edilmektedir. Ancak hizmet sağlayıcılar tarafından alınarak internet sitesi, mobil aplikasyona girilen bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, tamlığı, diğer hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Acenta, internet sitesi, mobil aplikasyonda mevcut her türlü ürün ve hizmeti, kullanım koşulları ile sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme ve yayını durdurma hakkını saklı tutar.

7. GÜVENLİK:
Rezervasyon ve üyelik işlemleri gerçekleştirirken alınan bilgiler 128 Bit SSL güvenlik sistemiyle korunmaktadır. Kullanıcı bilgilerinin gizliliği ile ilgili ayrıntılar için “Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni” sayfasını inceleyebilirsiniz.8. ÜRÜN BİLGİLERİ:
İş birliği ile hizmet sağlayıcı veya aracı kurumlardan alınarak internet sitesi, mobil aplikasyonda yayınlanan bilgilerin doğruluğu hakkında azami özen gösterilir. İnternet sitesi, mobil aplikasyonda bulunan görseller sadece genel bilgilendirme amaçlı olup satın alınan ürün ve hizmetler yayınlanan görseller ile aynı kategoride olmayabilir.
 
Otel pansiyon tipleri, konseptleri, yıldız kategorisi tesislere ve ülkelere göre farklılık gösterebilir. Kullanıcı, internet sitesi, mobil aplikasyon ya da çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirdiği satın alma işlemi sırasında bu ve benzeri durumları göz önünde bulundurmalıdır. Yıldız kategorileri, sunulan aktivitelerin ve servislerin yaklaşık seviyesinin genel bir tanımını vermeyi amaçlar ve bu kategoriler ilgili bakanlık tarafından belirlenir. Bu sebeple Acenta, otellerin belirtmiş olduğu yıldız kategorilerinden sorumlu değildir.

Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin inisiyatifindedir ve hizmet sağlayıcılar, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir.

İnternet sitesi, mobil aplikasyonda; kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırma söz konusu olduğunda Acenta, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme kullanıcının üyeliğini veya aldığı ürün ve hizmeti iptal etmesi veya Acenta tarafından üyeliğinin veya ürün ve hizmetin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalır. Acenta kullanıcının, üyelik sözleşmesinin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda; üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

10. YÜRÜRLÜK
Kullanıcının üyelik kaydı yapması ve “Üye/Kullanıcı Sözleşmesini” onaylaması kullanıcının sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme kullanıcının üye olması ve “Üye/Kullanıcı Sözleşmesini” onaylaması anında karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Sözleşme konusu ürün veya hizmetin sunulmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta tarafların ve kullanıcı hakkında Acenta çalışanları ya da sair hizmet sağlayıcıları tarafından tutulacak tutanaklar ile telefon kayıtlarının,  kart, fiş, irsaliye, bilgisayar dökümü, (tasdikli olup olmadığına bakılmaksızın) defter, fatura, evrak, kayıtlar, muhasebe kayıtları, cari hesap kayıtları, , telefon, SMS kayıtları, e-posta kayıtları, tutanaklar, fotoğraf ve kamera kayıtları, (tanık dinlenebilecek davalardan olup olmadığına bakılmaksızın) bildireceği tanıklarının beyanları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereğince münhasır kesin delil niteliğindedir.

Taraflar arasında ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ile İcra daireleri görevli ve yetkili kabul edilmişlerdir.